REGULAMIN Parku Linowego Adventure-sky w Krościenku nad Dunajcem
Korzystanie z Parku Linowego Adventure-sky jest możliwe po zapoznaniu się z treścią Regulaminu.
Wejście do Parku Linowego następuje na własną odpowiedzialność.
Korzystać z urządzeń Parku Linowego mogą osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości. Dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna złożoną w obecności pracownika.
Park dostosowany jest dla osób o wzroscie od 120 cm*
Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających zabrania się wstępu do parku.
Każda osoba chcąca korzystać z Parku Adventure-sky musi kupić bilet wstępu, przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tutejszym parku oraz podpisać oświadczenie następującej treści: " Zapoznałem się z regulaminem Parku Linowego Adrenalina oraz, przeszedłem przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa na wysokości jak i na ziemi. Uczestniczę w zajęciach Parku Linowego Adrenalina na własną odpowiedzialność. Wiem o zakazie wstępu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających."
Osoby cierpiące na dolegliwości sercowo-naczyniowe lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Parku Linowego jak i innych atrakcji na terenie Parku linowego Adrenalina.
Należy bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel Parku Linowego.
Personel ma prawo wyprosić z terenu Parku Linowego osoby nie przestrzegające postanowień regulaminu lub innych poleceń obsługi bez zwrotu opłaty za wstęp.
Korzystający z Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem narażać siebie lub innych na utratę zdrowia lub życia.
Przed wejściem na trasę linową ,należy zabezpieczyć kieszenie przed wypadnięciem znajdujących się w nich przedmiotów, zabezpieczyć telefony, biżuterię, okulary itp.
Personel Parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie.
 
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Parku Linowego Adventure-sky w Krościenku nad Dunajcem:
Osoby chcące korzystać z Parku linowego dostają od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości : uprząż, lonżę asekuracyjną z karabinkami oraz kask.
Instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny (nie wolno samemu zakładać sprzętu).
Po założeniu sprzętu nie wolno przy nim nic zmieniać.
Karabinki lonży asekuracyjnej należy wpinać zamkami w przeciwne strony.
Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek jest zamknięty poprawnie (oglądamy karabinek).
Po wejściu na pierwszą platformę po drabinie, należy jeden z karabinków lonży wpiąć w pętlę asekuracyjną a następnie w drugi karabinek wpiąć bloczek tandem uprzednio zamocowany na linie asekuracyjnej. Należy pamiętać że lina asekuracyjna jest zawsze liną stalową położoną po środku przeszkody lub w najwyższym punkcie. Na platformie mogą znajdować się jednocześnie dwie osoby, natomiast na przeszkodzie jedna osoba. Pokonując kolejne przeszkody, czynności asekuracyjne powtarzamy.
Podczas przepinania możemy dotykać tylko jednego karabinka. Co najmniej jeden karabinek musi być zawsze zapięty na którejś z lin.
Do przepinania możemy używać liny-pętli biegnącej wokół drzewa, oznaczonej kolorową taśmą. Podczas pokonywania przejść pomiędzy poziomami z platformy górnej na platformę dolną i odwrotnie karabinki asekuracyjne wpinamy do lin stalowych konstrukcji drabiny nad szczeblem, wykonując te czynności na przemian dwoma karabinkami po prawej i lewej stronie stojąc na drabinie. Przeszkodę tą pokonujemy stojąc twarzą do drzewa.
Przy wejściu na każdy odcinek trasy trzeba sprawdzać poprawność wpięcia karabinków.
Przed przystąpieniem do zjazdu tzw. Tyrolką jeden karabinek wpinamy do pętli wokół drzewa, następnie drugi karabinek wpinamy do bloczka tandem który zamontowaliśmy wcześniej na linie zjazdowej, teraz wypinamy karabinek z pętli asekuracyjnej i wpinamy w bloczek tandem tak by zamki obu karabinków znajdowały się naprzeciw.
Korzystając z tyrolki położonej nad rzeką Dunajec pamiętamy o asekuracji na drabince linowej poprzez wpinanie na przemian karabinków w linę nad szczeblami drabiny. Na platformie natomiast umieszczono kilka pętli asekuracyjnych które umożliwią bezpieczne przepięcie się osobą o różnym wzroście. Po drugiej stronie pamiętamy by dojeżdżając do platformy unieść nogi do góry a następnie wykorzystując zainstalowane pętle asekuracyjne wychodzimy na dwie platformy prowadzące do zjazdu powrotnego.
 
Trasa ( Jaśka Pierdoły )
Na trasie dla dzieci obowiązują takie same systemy asekuracji i przepięć jak w przypadku tras pozostałych. Dzieci korzystające z trasy pozostają przez cały czas pod opieką rodziców lub opiekunów. Istnieje możliwość by rodzic lub opiekun pokonywał trasę wraz z dzieckiem.
 
Przestrzeganie powyższych zasad zapewni uczestnikom Parku Linowego Adrenalina w Krościenku nad Dunajcem pełne bezpieczeństwo.
Życzymy miłej zabawy
*osoby poniżej wymaganego wzrostu, mogą przejść park linowy wyłącznie z instruktorem
 
 
Home | O nas | Oferta | Galeria | Regulamin | Cennik | Kontakt | Mapa
© Park Linowy "Adventure-sky" - Krościenko nad Dunajcem.
Realizacja: Verakom